Gözlerin Beden Dili

Gözler, kalpten sonra aşkın en önemli beden dilidir. Yüz mimiklerinin çoğu gözler vasıtasıyla olur. Gözler, kalbi ve duyguları dışarıya resmeden vasıtalardır. Şaşkınlık, korku, sevinç, heyecan… Hepsi gözlerden anlaşılabilir. “Mevla’m gör diyerek iki göz vermiş” sözü gözün önemine işaret eder.

“Sen sus gözlerin konuşsun” sözleri gözlerin çok şey anlattığını ifade etmek için kullanılmıştır. Birbirine kanı ısınan insanların ilk hareketi göz göze gelmektir.

Düelloda karşı karşıya gelen iki insan birbirlerinin gözlerinin içne bakarlar. Bu durum gözleri etkileme amaçlı kullanma isteğinden kaynaklanır. Gerçekten de gözlerin etkileme aracı olduğu biliniyor. Örneğin, Atatürk’ün gözleri çok şey ifade ederdi. Gözlerini, ışınsal olarak bir maddeyi yıpratma, sarsma gücü vardır. Kimi gözler ise hipnotiktir, güç ve kudreti ifade eder. Nazar boncuklarında göz işareti vardır. Yine bazı eşyalarda ve mekanlarda göz resmi bulundurulur.

Bazen gözün beden dilini veren kaşlardır. “Kaşlarını çatmak” deyimi de beden dilidir; sinirlilik hallerinde kullanılır. Bakışlar bazen meydan okumadır. Daha sert ve konsantre olmuş şekilde bakan, rakibini alt eder. Bazı yırtıcıy hayvanlar rakibinini önce bakışlarıyla alt eder, sonra saldırır. Avları için de aynı şeyleri yaparlar. Kurbağa avcıları dere kenarlarında gece avlanırlar. Ellerindeki fenerleri kurbağa topluluğuna tutan avcı, kurbağaları ışığın etkisiyle hipnotize eder, sonra elleriyle toplar. Tavşanlar da aynı etki altında kalabiliyor. İşte gözler de böyledir. Işın gibi hipnotize etme kudretinde olan bazı gözler vardır. “Allah kem gözlerdenn saklasın” sözü gözlerin beden dilinde ne kadar etkin olduğunu gösterir. Çünkü kem göz kadim tarihlerden bu yana kötülüğün gizli ve sessiz dili olmuştur.

Bakışlar toplumlara göre de değişiyor. Bazı toplumlarda insanlar angut kuşu gibi etrafı süzme eğilimi gösterirler. Otobüste, yolda, tramvayda, metrobüste, trende onu bunu süzmeyi severler.

Eski tarihlerden bugüne göz seğirmesine farklı anlamlar atfedilir. Sağ gözün seğirmesi bazı toplumlarda iyiye yorumlanırken, sol gözün seğirmesi kötüye işaret olarak kabul edilir. Bedenin birtakım ritmik hareketleri sanki dillenir de bir anlam haline gelir. Avuç içinin kaşınması da paraya işaret edilir. Bu ve benzer örnekler çoğaltılabilir.

Nasıl ki burçların gizemli yönleri varsa beden dilinin de onlarca gizemli yönü vardır.

“Gözler yalan söylemez ifadesi gereği, yalanın gözlerden anlaşılabileceği bilinen bir gerçektir. Ağız kuruması, göz sulanması, beniz atması hepsi birerbeden dilidir, “Ben buradayım” deyip kendilerini ele verirler.

Bakmak da beden dilidir, görmek de; ama duyguları farklı olarak dışarıya yansıtırlar. Bakmak daha geniş açılıdır; fakat teferruat gözden kaçar. Çoğu insan bakar, pek az insan görür. Görmek fark etmektir. Beynin sağ ve sol tlobları fark etmekte aynı etkiye sahip değildir. Beynin sağ tarafı sola bakışlarda, sol tarafı ise sağa bakışlarda hareket gösterir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir