KALEM?Yazma ve çizme işlevlerini belirli şekillerde kâğıda aktaran nesne. Kalem denilince ağaçtan yapılan 20 cm uzunluğunda içine ince uzun kömür yerleştirilmiş bir obje düşer aklımızın bellek perdesine. Sonra